Alexander Skrjabin en de Russische muziek van zijn tijd, hoorcollege II. Zondag 15 november 2015


Dit is het tweede deel van een drieluik deze maand: hoorcolleges en een recital. Hierin wordt het oeuvre belicht van Alexander Skriabin (1871-1915). De colleges worden gegeven door Leo Samama, het recital volgende week door pianist Masha Yulin.

Leo Samama: “Skrjabin was toen hij zich na een handvol jaren in het buitenland in 1910 weer in Rusland vestigde de grootmeester van de Russische toonkunst. Zijn composities werden steeds veelvuldiger uitgevoerd, ook door de meest vooraanstaande dirigenten. Hij was de goeroe voor een horde van jongelingen, mystieke aanhangers en componisten. Hij was de vertolker van de geest van de revolutie en profeet voor een betere toekomst. Zonder ook maar een moment om te zien ging hij verder in het onbekende land van zwevende harmonieën, sidderende trillers, schemerende kleurenspectra en sensueel dansende klanken. In zijn ultieme mystieke handeling Mysterium zou de dans een plaats toebedeeld krijgen die geheel gelijkwaardig moest zijn aan die van muziek, kleur en geur. Een totaalervaring dus!

Toegangsprijs: € 12,50 voor zowel volwassenen als studenten, en vrij entree tot 18 jaar mits vergezeld van een volwassene.

Nota bene: indien u beide hoorcolleges (à € 12,50) en het pianorecital (€ 25,00) wenst bij te wonen, kost dit bij elkaar niet € 50,00 maar € 42,50. Hiertoe dient u vooraf aan 8 november een email sturen naar abonnementen@musaix.org onder vermelding van “3xSkrjabin”.