DISCLAIMER

Inzake de verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website

Hiermee distantieer ik mij uitdrukkelijk van de inhoud van gelinkte externe websites en daarop vermelde teksten, afbeeldingen, grafieken of getallen. Bovendien verklaar ik dat ik deze in geen geval zal toe-eigenen.

Eventuele schendingen van de wet en van gewoonten of van goede zeden, als gevolg van gelinkte informatie etc. zal – zodra dit mij bekend is geworden – onverwijld leiden tot de verwijdering van deze website van de betreffende link, tekst, afbeelding, grafiek, of getal.

De alhier vermelde informatie en data zijn naar mijn beste weten juist. Hierop kan men evenwel geen enkel recht doen gelden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites en teksten, afbeeldingen, grafieken of getallen is volledig uitgesloten.