VISIE & MISSIE

De Zondagmatinees in de Paulus maken het leven mooier

Over ons

Stichting Internationale Muziekkamer Oegstgeest e.o. – StIMO/Muziekkamer Oegstgeest – beheert en ontplooit sinds 21 december 2014 onder meer een kamermuziekserie in Cultuurhuis de Paulus, de Zondagmatinees in de Paulus. In het seizoen 2017/18 kunt u van september t/m april op nagenoeg iedere tweede zondag van de maand weer kamermuziekconcerten meemaken. De aanvangstijd is doorgaans om 16.00 uur, uitzonderingen daargelaten bedraagt een kaartje voor volwassen €25, voor studenten is dit €10 – inclusief een mooi glas wijn van De Gouden Ton dan wel een frisdrank.

Aangezien Muziekkamer Oegstgeest het belangrijk vindt kinderen en jongeren onbeperkt toegang tot kunst en cultuur te verschaffen, is gekozen voor vrij entree tot 18 jaar – bij voorkeur vergezeld van een volwassene met een toegangskaart.

Visie

Muziek is het meest sociale medium. Zij verbindt, verdiept, troost en klaart als vanzelf op. Gelijktijdig. Evenzeer als zij ernstig van toon is, verdriet en lijden uitdrukt. Haar impact tast zoveel dieper, beklijft veel langduriger dan doorgaans wordt aangenomen.

Immers, iedereen is muzikaal. Het is een vergissing te menen, dat muzikaliteit kan worden afgemeten naar de mate waarin de stem of een instrument wordt beheerst.

Muzikaliteit is het aangeboren vermogen waarmee wij, sociale dieren van teen tot kruin, vanaf kindsbeen muziek verwerven en ook taal verwerven. En schieten we woorden of taal tekort, of gaat zij verloren, wij reageren wel dadelijk op muziek, zo blijkt steeds. “Live” – in levende lijve – wel te verstaan, en juist gezamenlijk. In dit spel geven we elkaar gestalte, de musici en hun concertgasten over en weer.

Als vanzelf leggen wij immers telkens het oor te luister; onze oren zitten op steeltjes en luisteren doen we ook met de ogen. Geheel ten onrechte is muziek uit het midden van de samenleving in het privédomein gedrongen.

Missie

In de serie Zondagmatinees in de Paulus ontplooit Muziekkamer Oegstgeest in een kleinschalige setting en een intieme ambiance – waarin plaats voor zo’n 100 gasten – hoogwaardige concerten. Mensen slecht ter been kunnen worden opgehaald en weer thuisgebracht.

Deze kamermuziekserie onderscheidt zich door een boeiende en diverse programmering, en door uitmuntende musici uit alle windstreken. En wel vaker worden hier werken van Nederlandse componisten aan de vergetelheid ontrukt.

Aldus maken de Zondagmatinees in de Paulus het leven mooier.

 

Lucien Knoedler
Initiator, programmeur & zakelijk leider van StIMO

Zonder donaties kan deze concertserie maar nauwelijks voortbestaan, aangezien de middelen van fondsen beperkt zijn en daaruit voor zo’n doel doorgaans maar eenmalig kan worden geput. De organisatie zou u zeer erkentelijk zijn met een bijdrage: NL69 INGB 0007 2616 53 t.n.v. Int. Muziekkamer Oegstgeest | vooralsnog te bereiken via info@musaix.org